Təhsil Mərkəzi və “Sumqayıt Texnologiya Data Mərkəzi”MMC arasında əməkdaşlıq

Cooperation between Education Center and “Sumgayit Technology Data Center” LLC

Peşə Təhsil Mərkəzində 20 Yanvar faciəsinə həsr edilmiş tədbir keçirildi

An event held at the Vocational Education Center dedicated to the January 20 tragedy

Təhsil Mərkəzində “Cisco” Şəbəkə Akademiyası fəaliyyətə başladı

Cisco Networking Academy has started operating at the Education Center

Yeni Peşə Təhsil Mərkəzi “Şərq Motors” MMC ilə əməkdaşlığa başlayıb

The New Vocational Training Center has started cooperation with Sharg Motors LLC

“Hazırladığımız resurslar bazarda öz yerini tapır” - Müsahibə - "Azərbaycan Müəllimi" qəzeti

"The resources we produce find their place in the market" - Interview - "Azerbaijan Muallimi" newspaper

Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin təhsilalanları üçün növbəti karyera imkanları

Next career opportunities for learners of the Baku State Vocational Education Center on Industry and Innovation

Azərbaycan Gənclərinin Nailiyyəti

Achievement of Azerbaijani Youth

Yeni Peşə Təhsil Mərkəzinin təhsilalanları üçün təcrübə və iş imkanları

Experience and job opportunities for learners of the New Vocational Training Center

Bütün tələbələrini işlə təmin edən mərkəzin direktoru –“Magistratura məzunları da bizə müraciət edirlər”- Müsahibə

"Graduates also apply to us" - Interview with the director of the Center, which employs all students

Mərkəz rəhbəri İctimai Televiziya Kanalının “Sabaha Saxlamayaq” verilişinin qonağı oldu - Müshibə

Director of the Center guest of "Sabaha Saxlamayaq" programm - Interview

Peşəyönümü istiqamətində təbliğat və maarifləndirmə işləri

Career awareness

Yeni Peşə Təhsil Mərkəzi əlaqələrini genişləndirir

The new Vocational Training Center is expanding its ties

Azərbaycan Texniki Universitetinin əcnəbi tələbələri Mərkəzində təcrübədən keçirlər

Foreign students of Azerbaijan Technical University have an internship at the Center

Mərkəzinin direktoru “İnnovasiya Akselerasiya iX” Proqramında təlimçi qismində çıxış edib

Director of the Center acted as a trainer in the "Innovation Acceleration iX" Program

Peşə Təhsil Mərkəzində vizual dərslərin hazırlanması istiqamətində işlər aparılır

The Vocational Education Center working on visual lessons