Peşə Təhsil Mərkəzinin açılışında Prezident İlham Əliyevin iştirakı

Participation of President Ilham Aliyev in the opening of the Vocational Education Center

Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinə mediatur

Media tour to Baku State Vocational Education Center onIndustry and Innovation

Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi əvəzsiz təhsil və təcrübə ocağıdır - Müsahibə

Baku State Vocational Education Center on Industry and Innovation is an invaluable center of education and practice - Interview

Mərkəzin 44 yaşlı tələbəsi- Müsahibə

44-year-old learner of the Center - Interview

Doğru peşə seçimi gələcəyin sığortasıdır - Reportaj

Choosing the right profession is the insurance of the future - Interview

"Kaş ki, əvvəldən burada təhsil alaydım” – Peşə məktəbindən razı gənc -Müsahibə

"I wish I had studied here from the beginning" - young man satisfied from vocational school - Interview

Türkiyə Respublikasının Milli Təhsil naziri ilə Mərkəzdə görüş

Meeting with the Minister of National Education of the Republic of Turkey at the Center

Koreya Respublikası Milli Assambleyası Təhsil Mərkəzində

The National Assembly of the Republic of Korea at the Education Center

“Sənaye – peşə təhsili: birgə əməkdaşlıq, birgə inkişaf” mövzusunda konfrans

Conference on "Industry - vocational education: joint cooperation, joint development"

“Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi” mövzusunda tədbir

Event on "Health, Occupational Safety and Environmental Protection"

Azərbaycan-Fransa Ticarət və Sənaye Palatasına üzv şirkətlər ilə memorandumlar imzalanıb.

Memorandums were signed with member companies of the Azerbaijan-France Chamber of Commerce and Industry.

“Gənc Sahibkarlar Assosiyası”nın rəhbəri Arman Toskanbayevlə görüş

Meeting with the head of the Young Entrepreneurs Association, Arman Toskanbayev

Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin əziz xatirəsi izdihamla anıldı

The memory of the national leader of the Azerbaijani people was remembered by the crowd

Azərbaycan Maşın və Avadanlıq İstehsalçıları Assosiyasiyası ilə görüş keçirilib

A meeting with the Azerbaijan Machinery and Equipment Manufacturers Association

“Microsoft Azerbaijan” Şirkəti tərəfindən seminarlar həyata keçirilib.

Seminars conducted by Microsoft Azerbaijan.