Sağlamlıq və Təhlükəsizlik

Tədris mərkəzində təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə bütün təhlükəsizlik tədbirləri tam şəkildə təmin olunmuşdur. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi və mərkəz heyətinin sağlamlığının qorunması üçün mərkəz çoxlu sayda kameralar, yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə yanğınsöndürmə texnikası və avadanlığı ilə təchiz olunub. Emalatxanalar çalışanların təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə zəruri olan  avadanlıq və lavazimatlarla təchiz olunub. Mərkəz daxilində fəaliyyət göstərən emalatxanaların hər birində təhlükəsizlik tədbirləri haqqında məlumatlar dərc olunmuş lövhələr yerləşdirilib. 

Müəssisədə çalışan işçi heyəti, eləcə də təhsilalanlar davamlı olaraq mərkəzdə keçirilən əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı təlimlərdə iştirak edirlər. 


Mərkəzin Daxili sətəm siyasətLƏRi

  • DAXİLİ NIZAM-İNTİZAM QAYDALARI
  • ƏMƏYİN SAĞLAMLIĞI VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ
  • ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ
  • ALKOQOL VƏ UYUŞDURUCU MADDƏLƏR ÜZRƏ SİYASƏT
  • SİQARƏT ƏLEYHİNƏ SİYASƏT
  • FÖVQƏLADƏ HALLAR ZAMANI TƏDBİRLƏR