Məzun - Zamiq Tahirovun uğur hekayəsi

Alumni - Zamig Tahirov success story

Məzun - Sirac Həziyevin uğur hekayəsi

Alumni - Siraj Haziyev success story

Kadr potensialının gücləndirilməsi məqsədilə işəgötürənlərlə əməkdaşlıq genişləndirilir

Cooperation with employers is being expanded to strengthen human resources

Peşə Təhsil Mərkəzində təhsilin dəstəklənməsi istiqamətində növbəti addım

The next step in supporting education at the Vocational Training Center

Peşə Təhsil Mərkəzinin təhsilalanları və məzunları üçün təcrübə və innovativ inkişaf imkanları

Experience and innovative development opportunities for students and graduates of the Vocational Education Center

Peşə müəssisəsində Avtomobil istiqaməti üzrə kadr hazırlığı

Personnel training in the automotive profile in the Professional Centre

Peşə təhsil mərkəzləri arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

Memorandum of Understanding was signed between the Vocational Training Centres

“Technol” şirkəti ilə Təhsil Mərkəzinin birgə əməkdaşlıq addımları

Cooperation between Technol and Education Center

Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətində fəaliyyəti

Activities of the Education Centre in the field of international cooperation

Mərkəz təhsilalanlarının ixtisaslı kadrlara çevrilməsində dəstək

Support in turning Center learners into qualified personnel

Peşə Təhsil Mərkəzi kadrların hazırlanması istiqamətində əməkdaşlıq əlaqələrini genişləndirir

Baku State Industry and Innovation Vocational Education Center is expanding cooperation in the field of personnel trainings

Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi ilə Azərbaycan Texniki Universiteti arasında bağlanmış memorandum çərçivəsində təşkil olunmuş görüş

Meeting within the framework of the memorandum between Vocational Education Center and Azerbaijan Technical University

Avtomobil Diaqnostikası təliminə qəbul elan olunur

.

Avtomobil Diaqnostikası üzrə Təlimlər

.

"CNC Torna və Frezer dəzgahları" üzrə təlim

.