Missiya və Vizyon
Missiyamız
Müasir tələblərə uyğun dayanıqlı peşə təhsili modeli yaratmaq və qlobal sənaye ehtiyaclarına hazır olan rəqabətqabiliyyətli kadrlar hazırlamaqdır.


Vizyonumuz
Azərbaycan və regionda müasir, innovativ və keyfiyyətli peşə təhsili imkanları yaratmaqla peşə təhsilinin inkişafına tövhə verməkdir.