Avtomatika

Avtomatika avtomatik fəaliyyət göstərən qurğu və sistemləri öyrənən önəmli sahələrdən biridir. Bu sahə əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi, tənzimlənmənin keyfiyyət və dəqiqliyi, nisbətən çətin və yaxud insan səhhəti üçün təhlükəli şəraitlərdə istifadə üçün tətbiq olunur. Bu ixtisas üzrə təhsil alacaq tələbələr istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması, hidravlika, pnevmatika, məntiqi idarəetmə sistemlərinə nəzarət üzrə bilik və bacarıqlar qazanacaqlar. 

 • 1

  Pnevmatik və hidravlik klapan və silindri idarə etmək

 • 2

  Avtomatik sistem dövrəsini idarə etmək

 • 3

  Məntiqi idarəetmə sistemini idarə etmək

 • 4

  Ardıcıl idarəetmə sistemini idarə etmək

 • 5

  Siqnalların ikiləşməsinin qarşısının alınmasını təmin edən sistemi idarə etmək

 • 6

  Elektromaqnit induksiyaya və induktivliyə nəzarət etmək

 • 7

  Addım mühərrikinin idarə edilməsi və nəzarət

 • 8

  Hidravlik dövrə dizaynı və təhlili

 • 9

  Avtomatik sistemin PLC vasitəsilə idarə etmək

 • 10

  HMI (İnsan-maşın interfeysi) sistemini idarə etmək

 • 11

  Məntiqi idarəetmə sistemini idarə etmək

 • 12

  Kaskad ilə zəncirvari dövrəni idarə etmək

 • 13

  Elektrik enerjisini ölçmək

 • 14

  RLC(R-Rezistor; L-İnduktor; C- Kondensator) dəyərini hesablamaq

 • 15

  Avtomatik sensor sistemini idarə etmək

 • 16

  Avtomatik sistemə texniki xidmət

Avtomatika avtomatik fəaliyyət göstərən qurğu və sistemləri öyrənən önəmli sahələrdən biridir. Bu sahə əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi, tənzimlənmənin keyfiyyət və dəqiqliyi, nisbətən çətin və yaxud insan səhhəti üçün təhlükəli şəraitlərdə istifadə üçün tətbiq olunur. Bu ixtisas üzrə təhsil alacaq tələbələr istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması, hidravlika, pnevmatika, məntiqi idarəetmə sistemlərinə nəzarət üzrə bilik və bacarıqlar qazanacaqlar. 

 • 1

  Avtomatika sahəsində müxtəlif istismar üsullarından istifadə

 • 2

  Elektrik dövrəsini birləşdirmək

 • 3

  Elektrik dövrəsində gərginliyin/cərayanın ölçülməsi

 • 4

  Optik sensor cihazın ölçməsi

 • 5

  Asinxron mühərrik idarəetmə cihazının ölçməsi

 • 6

  PLC Ladder diaqramı proqramlaşdırmaq

 • 7

  Məntiqi idarəetmə sisteminə nəzarət

 • 8

  Ardıcıl idarəetmə sisteminə nəzarət

 • 9

  Pnevmatik, hidravlik klapan və silindrlərin işinə nəzarət etmək

 • 10

  Avtomatik sistem dövrəsini idarə etmək

 • 11

  Sənaye sahəsində yoxlama prosesinə nəzarət sistemini idarə etmək

 • 12

  Aralıq dayandırma sistemini idarə etmək

 • 13

  Elektrik sisteminə nəzarət prosesini idarə etmək

 • 14

  2 impulslu sxemi idarə etmək

 • 15

  Sənaye sahəsində elektrik dövrəsinin istismarı

 • 16

  Hidravlik silindrin mühərrikinin idarəetmə sisteminin təmiri

 • 17

  Hidravlik avadanlığın idarəetmə dövrəsinin təmiri

 • 18

  Pnevmatik cihazların idarəetmə dövrəsinin təmiri

 • 19

  Sənaye sahəsində ardıcıl idarəetmə sisteminin təmiri

 • 20

  PLC ilə idarəetmə dövrəsinin tətbiqi

 • 21

  HMI (İnsan-maşın interfeysi) sisteminin idarə edilməsi

 • 22

  Hidravlik sistemin dövrəsinin idarə edilməsi

 • 23

  Kaskad vasitəsilə zəncirvari dövrəyə idarə edilməsi

 • 24

  Yarımkeçirici cihazları idarə edilməsi

 • 25

  Tranzistor dövrəsinin idarə edilməsi

 • 26

  Ardıcıl idarəetmə sisteminin idarə edilməsi

 • 27

  Avtomatik proses idarəetmə sisteminin idarə edilməsi

 • 28

  CAD vasitəsilə layihənin çəkilməsi

 • 29

  Servo nəzarət ilə problemlərin həlli və səs-küy ölçülməsi

 • 1 İLLİK TƏHSİL

 • 3 İLLİK TƏHSİL