İxtisasartırma və Təlim Kursları

Mərkəzdə tələbələr üçün 8 ixtisas üzrə 1 və 3 illik təhsil proqramları ilə yanaşı maraqlı qurumlar və peşəyönümlü şəxslər üçün qısamüddətli ixtisasartırma kursları imkanları təqdim olunur.


Təlim kursu

Təlim nəticəsi

PLC/HMI və sensor idarəetmə

PLC və onun tərkib hissələri, işləmə prinsipi, yaddaş və adreslər; PLC Proqramlaşdırma dilləri (LD, FBD, STL);İnvertorların (VFD) PLC ilə idarəsi, Motorun irəli, geri, və surət tənzimlənməsi; PLC ilə PİD idarə etmə sistemi; HMI sistemi vasitəsilə PLC idarə etmə sisteminə nəzarət və tənzimləmə; Digital və analoq siqnallar və bu siqnalların email

 

PLC proqramlaşdırma

PLC və onun tərkib hissələri, işləmə prinsipi, yaddaş və adreslər; PLC Proqramlaşdırma dilləri (LD, FBD, STL);İnvertorların (VFD) PLC ilə idarəsi, Motorun irəli, geri, və surət tənzimlənməsi; PLC ilə PİD idarə etmə sistemi; Digital və analoq siqnallar və bu siqnalların email

 

Avtomobil diaqnostikası və texniki xidmət

Mühərrikin diaqnostikası; Mühərrikə ümumi texniki baxış; Avtomobilin Şassi sisteminin yoxlanılması; Sürətlər qutusunun texniki qulluğu; Avtomobil elektrik sisteminin yoxlanılması

 

PHP Essentials

HTML, CSS ilkin anlayışlar

 

Java SE

MYSQL məlumat bazası ilə əlaqənin

yaradılması

 

Photoshop

Ümumi anlayışlar; alətlərlə iş

 

İllustrator

Ümumi anlayışlar; alətlərlə iş

 

Premiere

Ümumi anlayışlar; alətlərlə iş

 

Əl ilə elektrik qövs qaynağı üzrə təlim (SMAW)

Əl ilə elektrik qövs qaynağı üzrə təlim (SMAW); Bütün fəza vəziyyətlərində elektrik əl qövs qaynağı ilə qaynaq tikişinin qurulması; Bütün fəza vəziyyətlərində elektrik əl qövs qaynağı ilə bucaq qaynağının edilməsi; Qaynaq edilən metalların vizual və texniki üsulla yoxlanması

 

Qazla metal qövs qaynağı üzrə təlim (GMAW)

GMAW qaynaq üsulu; Qaynaq dəzgahları; GMAW qaynaq üsulunda istifadə olunan elektrodlar; GMAW qaynaq parameteri qaynaq parametrlərin seçilməsi; GMAW qaynağı vasitəsi ilə bütün fəza vəziyyətlərində müxtəlif qaynaq tikişinin yerinə yetirilməsi; Qaynaq edilən metalların vizual və texniki üsulla yoxlanması

 

GTAW qaynağı üzrə təlim

Volfram elektrodlu arqon qaz qaynağı üzrə təlim (GTAW); GTAW qaynağı vasitəsi ilə bütün fəza vəziyyətlərində müxtəlif qaynaq tikişinin yerinə yetirilməsi; Qaynaq edilən metalların vizual və texniki üsulla yoxlanması

 

Kompleks qaynaq  təlimi

GMAW; GTAW; SMAW

 

Mexanika təlimi

Bu kurs “Mexanika Mühəndisliyi”, “Nasos Kompressor qurğularının Operatoru” və “Təmirçi çilingər” ixtisaslarını özündə cəmləyir

 

Solidworks

2D (müstəvi) üzərində işləmək üçün alətləri və nümunələr üzərində tətbiqləri; 3D alətləri ilə modellərin hazırlanması üçün istifadə olunan əsas alətlər; Detalların və quraşdırma düyünlərinin 3 ölçülü (fəzada) modellərinin yaradılması; Montaj etmə üsullarını və nümunələrlə işləməyi; Sheet metal, Mold design, Analysis panelləri

Mexanika CNC təlimi

CNC dəzgahları ilə həyata keçirilən sadə əməliyyatlar; CNC proqramlaşdırma; Mexaniki proqramlaşdırma; Avtomatik proqramlaşdırma; Torna dəzgahı ilə həyata keçirilən əməliyyatlar üzrə alətin sürətləri və verimləri; Materiallar üçün münasib taxma ucluq materialının seçilməsi; V-CNC proqram təminatı ilə avtomatik proqramın simulyasiyası; CNC dəzgahlarının idarə edilməsi; CNC dəzgahları vasitəsilə detalların hazırlanması

 

Elektronikanın əsasları

Rəqəmsal mikrosxemlər və məntiq elementləri; Microchip, Atmega; Mikrokontrollerlər üçün proqramın yazılması və mikrokontrollerlərə yüklənməsi; Dövrələrin qurulması, montajı və lehimləmə; Elektronik dövrələrin Proteus CAD, Multisim proqramında Qurulması; PCB-nin (çap lövhəsi) hazırlanması, elementlərin montajı, lehimlənməsi və sökülməsi; Multivibrator dövrəsi; Gücləndirici dövrəsi; Signal generator dövrələri

 

Elektrik işi və ardıcıl  idarəetmə

Kabel və dövrələrin qoşulması; İdarəetmə və mühafizə sistemlərinin hazırlanması; Dövrələrin qurulması və konfiqurasıyası

 

AutoCad proqram təminatı

AutoCad proqram təminatında vahidləri və əməliyyat pəncərələri ilə işləmə; Eskiz və işçi layihələrin çəkilməsi; Evin sadə planının təsvirinin çəkilməsi və evin sahə planının düzgün ardıcıllığının qurulması

 

     


  • QISAMÜDDƏTLİ TƏLİM KURSU