Elektrotexnika

Elektrik enerjisi sənayenin bütün sahələrində, nəqliyyatda, kənd təsərrüfatında və məişətdə geniş tətbiq olunur. Elektrotexnika elektromaqnit hadisələrinin hərtərəfli tətbiqini özündə birləşdirən geniş sahələrdir. Buraya elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi, paylanması və sərfi sahələri daxildir. Elektrotexnika sahəsində işləmək istəyənlər üçün bu fakültə elektrik dövrə üzrə bacarıqlar, elektrik maşınlar üzrə bacarıqlar, PLC nəzarət bacarıqları, ardıcıl nəzarət bacarıqları və əlaqəli elektrik ixtisasları üçün elektrik sistemlərinin quraşdırılması/texniki xidməti bacarıqlarının aşılanmasına yönələn peşə təhsili vasitəsilə tələbələrə yaxşı iş imkanları təmin edir.

 • 1

  Elektrik dövrələrini qoşmaq

 • 2

  Elektrik dövrələrini təmir etmək

 • 3

  Elektrik dövrələrində gərginliyi/cərəyanı ölçmək

 • 4

  Dövrədə cərayanının keçməsini müəyyən etmək

 • 5

  İstehsal sahəsində elektrik dövrənin texniki xidməti

 • 6

  İstehsal sahəsində elektrik maşınları quraşdırmaq

 • 7

  Elektrik maşınları qoşmaq

 • 8

  Elektrik maşınları təmir etmək

 • 9

  Tək fazalı / üç fazalı mühərrik makarısı sarğıları

 • 10

  PLC rele-kontakt sxemini proqramlaşdırmaq

 • 11

  PLC dövrəsini qoşmaq

 • 12

  PLC dövrəsini təmir etmək

 • 13

  Elektrik panelini quraşdırmaq

 • 14

  Elektrik cihazları qapalı/açıq sahədə quraşdırmaq

 • 15

  Bina/müəssisədə elektrik quraşdırma işlərini tamamlamaq

 • 16

  Avtomatlaşdırma xətti sistemini qoşmaq

  

Elektrotexnika sahəsində işləmək istəyənlər üçün bu fakültə geniş proqramla elektrik dövrə üzrə bacarıqlar, elektrik maşınlar üzrə bacarıqlar, PLC nəzarət bacarıqları, ardıcıl nəzarət bacarıqları və əlaqəli elektrik ixtisasları üçün elektrik sistemlərinin quraşdırılması/texniki xidməti bacarıqları aşılayacaq və məzun tələbələrə yaxşı iş imkanları əldə etməyə şərait yaradacaq.

 • 1

  Elektrik dövrələrini qoşmaq

 • 2

  Elektrik dövrələrini təmir etmək

 • 3

  Elektrik dövrələrində gərginliyi/cərəyanı ölçmək

 • 4

  Dövrədə cərayanının keçməsini müəyyən etmək

 • 5

  İstehsal sahəsindəki elektrik dövrənin texniki xidməti (istismarı)

 • 6

  İstehsal sahəsində elektrik maşınları quraşdırmaq

 • 7

  Elektrik maşınlarınn qoşulması

 • 8

  Elektrik maşınların təmiri

 • 9

  Tək fazalı / üç fazalı mühərrik makarısının sarğıları

 • 10

  PLC rele-kontakt sxemini proqramlaşdırmaq

 • 11

  PLC dövrəsini qoşmaq

 • 12

  PLC dövrəsinin təmir etmək

 • 13

  Elektrik panelini quraşdırmaq

 • 14

  Elektrik cihazları qapalı/açıq sahədə quraşdırmaq

 • 15

  Bina/müəssisədə elektrik quraşdırma işlərini tamamlamaq

 • 16

  Avtomatlaşdırma xətti sistemini qoşmaq

 • 17

  Xətləri birləşdirmək/quraşdırmaq/texniki xidmət, elektrik sahə və s.

  
 • 1 İLLİK TƏHSİL

 • 3 İLLİK TƏHSİL