Sənayedə quraşdırma

Bu ixtisas üzrə tələbələr örtüklü metal elektrodla qaynaq üsulu (SMAW), CO2 mühitində qövs qaynağı və qoruyucu qaz mühitində metalın qövs qaynağı (GMAW) sənaye quraşdırma sahəsində qaynaq materialları və qaynaq avadanlıqlarının seçilməsi, müntəzəm qaynaq, qaynaq təftişi və qaynaq qeydlərinin aparılması, boru avadanlıqları və santexnika işlərinin həyata keçirilməsini öyrənəcəklər. 

 

 • 1

  Qaynaq işləri üçün təhlükəsizlik və sağlamlıq tələblərinə riayət etmək

 • 2

  Qaynaq prosedurunun spesifikasiyasını yazmaq

 • 3

  Qaynaq işlərinin çertyojlarınının hazırlanması və çəkilməsi

 • 4

  Qaynaq materialları hazırlamaq

 • 5

  Qaynaq avadanlığının quraşdırılması və sınaqdan keçirilməsi

 • 6

  Strukturun montajı və qaynaq tikişlərinin qoyulması

 • 7

  Qaynaq işləri

 • 8

  Qaynaq və qaynaqlanmış hissələrin keyfiyyətinə nəzarət edilməsi

 • 9

  Borunun diyaqramını çəkmək və diaqramı müəyyənləşdirmək

 • 10

  Boru materiallarının hazırlanması

 • 11

  Boruların boltlarla bərkidilməsi və birləşmə əməliyyatı

 • 12

  Boruların yoxlanılması, sistemin boru avadanlığının quraşdırılması

 • 13

  CAD proqramı ilə quraşdırma (montaj) çertyojunu çəkmək


  

Bu ixtisas üzrə tələbələr geniş proqramla örtüklü metal elektrodla qaynaq üsulu (SMAW), CO2 mühitində qövs qaynağı və qoruyucu qaz mühitində metalın qövs qaynağı (GMAW) sənaye quraşdırma sahəsində qaynaq materialları və qaynaq avadanlıqlarının seçilməsi, müntəzəm qaynaq, qaynaq təftişi və qaynaq qeydlərinin aparılması, boru avadanlıqları və santexnika işlərinin həyata keçirilməsini öyrənəcəklər. 


 • 1

  Qaynaq işləri üçün təhlükəsizlik və sağlamlıq tələblərinə riayət edilməsi

 • 2

  Qaynaq prosedurunun spesifikasiyasının yazılması

 • 3

  Qaynaq işlərinin çertyojlarının hazırlanması və çəkilməsi

 • 4

  Qaynaq avadanlığlarının quraşdırılması və sınaqdan keçirilməsi

 • 5

  Strukturun montajı və qaynaq tikişlərinin qoyulması

 • 6

  Qaynaq işləri

 • 7

  Qaynaq və qaynaqlanmış hissələrin keyfiyyətinə nəzarət edilməsi

 • 8

  Borunun diaqramının çəkilməsi və diaqramının müəyyənləşdirilməsi

 • 9

  Boru materiallarının hazırlanması

 • 10

  Boruların boltlarla bərkidilməsi və birləşmə əməliyyatları

 • 11

  Boru sistemləri avadanlığlarının quraşdırılması

 • 12

  Boru avadanlıqlarının təmiri və texniki xidmətini təmin edilməsi

 • 13

  CAD proqramı ilə quraşdırma (montaj) çertyojunu çəkilməsi

 • 1 İLLİK TƏHSİL

 • 3 İLLİK TƏHSİL