Elektronika

Elektronika gənc elm sahəsi olmasına baxmayaraq, gündəlik həyata daha çox adaptasiya olunub. İnformasiya texnologiyasının daimi inkişafı və getdikcə genişlənməkdə olan avtomatlaşdırma elektronikanın əhəmiyyətini daha da artırmaqdadır. Belə ki, hazırda elektron cihazların olmadığı bir mühit düşünmək qeyri-mümkündür. Bu baxımdan elektronika dünyada ən çox tələbat olan ixtisaslardan biridir. Elektronika və kommunikasiya sistemləri, nəzarət sistemləri və displey sahəsində işləmək istəyənlər üçün bu fakültə elektron ölçmə bacarıqları, yarımkeçirici dövrələr bacarıqları, elektron dövrələrin layihəsi bacarıqları, AVR processorun tətbiqi bacarıqları, quraşdırılmış sistemin tətbiqi bacarıqları, rəqəmsal dövrələr bacarıqlarının və müvaqfiq elektron ixtisaslar üçün istehsalatda lazım olduqda quraşdırma və texniki xidmət bacarıqlarının aşılanmasına yönələn peşə təhsili vasitəsilə tələbələrə yaxşı iş imkanları təmin edir. 

 • 1

  enerji təchizatı sxeminin yaradılması

 • 2

  müxtəlif elektron sxemlərin yaradılması

 • 3

  CAD proqramları ilə elektron sxemlərin çəkilməsi

 • 4

  CAD proqramı ilə elektron dövr üçün PCB dizayn

 • 5

  müxtəlif sənaye elektron cihazlarının quraşdırılması/təmiri

 • 6

  müxtəlif məişət texnikasının quraşdırılması/təmiri

 • 7

  rəqəmsal dövrənin yığılmasıElektronika və kommunikasiya sistemləri, nəzarət sistemləri və displey sahəsində işləmək istəyənlər üçün bu fakültə elektron ölçmə bacarıqları, yarımkeçirici dövrələr bacarıqları, elektron dövrələrin layihəsi bacarıqları, AVR processorun tətbiqi bacarıqları, quraşdırılmış sistemin tətbiqi bacarıqları, rəqəmsal dövrələr bacarıqlarının və müvaqfiq elektron ixtisaslar üçün istehsalatda lazım olduqda quraşdırma və texniki xidmət bacarıqlarının aşılanmasına yönələn peşə təhsili vasitəsilə tələbələrə yaxşı iş imkanları təmin edir.

 • 1

  elektron ölçü alətindən istifadə edərək sxemi ölçmə

 • 2

  enerji təchizatı sxeminin yaradılması

 • 3

  müxtəlif elektron sxemlərin yaradılması

 • 4

  CAD proqramları ilə elektron sxemlərin çəkilməsi

 • 5

  CAD proqramı ilə elektron sxem üçün PCB dizayn

 • 6

  rəqəmsal sxemlərin yaradılması

 • 7

  AVR-dən istifadə edərək idarəetmə sxeminin yaradılması

 • 8

  müxtəlif sənaye elektron cihazlarının quraşdırılması / təmiri

 • 9

  müxtəlif məişət texnikasının quraşdırılması / təmiri

 • 10

  C dilindən istifadə edərək idarəetmə proqramının işlənib hazırlanması

 
 • 1 İLLİK TƏHSİL

 • 3 İLLİK TƏHSİL