Mexanika

Mexanika sahəsində işlə təmin olunmaq istəyənlər üçün bu bölmə CNC tipli xarat(torna) dəzgahı, CNC (tam avtomatlaşdırılmış) tipli çoxfunksiyalı dəzgah, xarat(torna) dəzgahı, frezerləmə, CAD (avtomatlaşdırılmış layihələndirmə)/ CAM (avtomatlaşdırılmış istehsal) bacarıqları və əlaqəli mexanika peşələri üzrə cilalama bacarıqlarının yaradılması üçün təlim iştirakçılarına texniki-peşə təhsili kimi əlverişli iş imkanı təqdim edir.

 • 1

  Xarat (torna) yonqarı vasitəsilə val tipli hissələrin emalı

 • 2

  CAD proqramı vasitəsilə mexaniki çertyojun çəkilməsi

 • 3

  3D CAD proqram təminatı vasitəsilə 3D formanın modelləşdirilməsi

 • 4

  CNC tipli xarat (torna) dəzgahı üçün manual proqramın yaradılması

 • 5

  CNC tipli xarat (torna) dəzgahı üçün avtomatik proqramın yaradılması

 • 6

  CNC tipli xarat (torna) dəzgahından istifadə etməklə detalların kəsilməsi

 • 7

  CAM proqram təminatı vasitəsilə NC məlumatların hazırlanması

 • 8

  CNC tipli çoxfunksiyalı dəzgah üçün manual proqramın yaradılması

 • 9

  CNC tipli çoxfunksiyalı dəzgah üçün avtomatlaşdırılmış proqramın yaradılması

 • 10

  Çilingər mişarı ilə detalların mişarlanması

 • 11

  Masaüstü dəlmə dəzgahı vasitəsilə detalların deşilməsi

 • 12

  Dəlik genəldən alətlə detalların genişləndirilməsi

 • 13

  Yüksək sürətli metalkəsən dəzgahla detalın kəsilməsi

  

Mexanika sahəsində işlə təmin olunmaq istəyənlər üçün bu bölmə CNC tipli xarat(torna) dəzgahı, CNC (tam avtomatlaşdırılmış) tipli çoxfunksiyalı dəzgah, xarat(torna) dəzgahı, frezerləmə, CAD (avtomatlaşdırılmış layihələndirmə)/ CAM (avtomatlaşdırılmış istehsal) bacarıqları və əlaqəli mexanika peşələri üzrə cilalama bacarıqlarının yaradılması üçün təlim iştirakçılarına texniki-peşə təhsili kimi əlverişli iş imkanı təqdim edir.

 • 1

  Xarat (torna) yonqarı vasitəsilə val tipli hissələrin emalı

 • 2

  CAD proqram təminatından istifadə edərək texniki cizginin çəkilməsi

 • 3

  3D CAD proqram təminatı vasitəsilə 3D formanın modelləşdirilməsi

 • 4

  CAM proqram təminatı vasitəsilə 3D formalı NC tipli məlumatların hazırlanması

 • 5

  CNC tipli xarat (torna) dəzgahı üçün manual proqramın yaradılması

 • 6

  CNC tipli xarat (torna) dəzgahı üçün avtomatik proqramın yaradılması

 • 7

  CNC tipli xarat (torna) dəzgahından istifadə etməklə detalların kəsilməsi

 • 8

  CNC tipli çoxfunksiyalı dəzgah üçün avtomatlaşdırılmış proqramın yaradılması

 • 9

  CNC tipli çoxfunksiyalı dəzgahla detalların kəsilməsi

 • 10

  Çilingər mişarı ilə detalların mişarlanması

 • 11

  Mişar dəzgahı vasitəsilə detalların xizərlənməsi

 • 12

  Masaüstü dəlmə dəzgahı vasitəsilə detalların deşilməsi

 • 13

  Dəlik genəldən alətlə detalların genişləndirilməsi

 • 14

  Yivaçanla detallar üzərində iş

 • 15

  Yüksək sürətli metalkəsən dəzgahla detalın kəsilməsi

 • 16

  Dairəvi cilalama dəzgahı ilə detalların yonulması

 • 17

  İtiləmə dəzgahı ilə detalların yonulması


 
 • 1 İLLİK TƏHSİL

 • 3 İLLİK TƏHSİL